A A A
Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Aktualne konkursy

Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Podkarpackie Świętokrzyskie Małopolskie Śląskie Łódzkie Opolskie Dolnosląskie Lubuskie Wielkopolskie Kujawsko-pomorskie

» Nabór RPO Łódzkiego - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/15 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytet...

Priorytet: Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

» nabór RPO Zachodniopomorskiego - Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieakt. zawod.i poszukujących pracy

Oś priorytetowa VI Rynek pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosiłw dniu 30.09.2015 nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa...

Priorytet: Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

» nabór RPO Zachodniopomorskiego Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosiłw dniu 30.09.2015 nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane n...

Priorytet: Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

» nabor RPO Wielkopolskiego - wsparcie aktywności zawodowej

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 25.09.2015 r. ogłosił konkurs nr RPWP.06.04.01-IZ-00-30-001/15 Wnioski o dofinanowanie będą przyjmowane w dniach: 23.11.2015 - 07.12.2015   ...

Priorytet: Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

» nabór RPO Świętokrzyskiego - Aktywna integracja

Oś piorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oglosił w dniu 20.11.2015 konkurs zamknięty nr: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-009/15 na składanie wniosków o dofinan...

Priorytet: Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

» nabór RPO Pomorskiego - aktywna integracja

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosiła w dniu 21.10.2015 nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa w ramach konkursu zamknięteg...

Priorytet: Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

» nabór RPO Małopolskiego - aktywizacja zawodowa

Oś Piorytetowa VIII Rynek Pracy Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłosił w dniu 23.10.2015 r  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 ...

Priorytet: Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

» nabór RPO Lubelskiego - aktywizacja zawodowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłosił w dniu 30.09.2015 nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa Konkurs otwarty nr RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/15 Nabór w dniach: 30.10.2015 - 30.06.2016   Można otrzymać ...

Priorytet: Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

» nabór RPO Kujawsko-pomorskiego - kształcenie zawodowe

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasiła w dniu 04.09.2015 nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Termin na składanie wniosków: 20.11.2015 - 30.12.2015   ...

Priorytet: Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

» nabór RPO Mazowieckiego - Doskonalenie zawodowe

Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła w dniu 30.10.2015 konkurs zamknięty nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-009/15 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i mło...

Priorytet: Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna