A A A
Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Nabór RPO Łódzkiego - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Priorytet: Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/15 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Termin naboru: 04.12.2015 - 14.12.2015

 

Działania w ramach projektu

Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:

1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3:

w formie instytucjonalnej:

a) żłobków,

b) klubów dziecięcych,

c) opiekuna dziennego;

i pozainstytucjonalnej:

d) niani.

2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:

a) doradztwa zawodowego,

b) doradztwa indywidualnego,

c) pośrednictwa pracy,

d) szkoleń.W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego instrumentu w postaci utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinanowania projektu - 91% wartości projektu

Dokumnetacja konkursowa:  Ogłoszenie o konkursie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego