A A A
Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

INSTYTUCJE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Działalność instytucji pomocy społecznej jest regulowana przez ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. 175.1362):
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593  (stan na dzień 02.06.2014)

Działania z zakresu pomocy społecznej z mocy ustawy wykonują organy administracji rządowej i samorządowej. Współpracują w tym zakresie z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej należą:

  1. Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej (ROPS)
  2. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR)
  3. Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS)
  4. Domy Pomocy Społecznej (DPS)
  5. Placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego
  6. Placówki opiekuńczo-wychowawcze
  7. Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
  8. Ośrodki wsparcia
  9. Ośrodki interwencji kryzysowej