A A A
Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Przykłady dobrych praktyk współpracy

I. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Od 2005 roku Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie we współpracy z Śląskim Zamkiem Sztuki Przedsiębiorczości oraz Cieszyńskim Stowarzyszeniem Osób Bezrobotnych realizuje projekt pn. „ABC przedsiębiorczości”.
"ABC Przedsiębiorczości" to cykl szkoleń dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. W czerwcu br. odbyła się już druga tura. Kilkunastu przyszłych przedsiębiorców miało szansę zdobyć cały pakiet informacji niezbędnych przy otwieraniu firmy. Podczas dwudniowego szkolenia w Zamku Cieszyn eksperci mówili o czym należy pamiętać rozpoczynając własną działalność. Zofia Gruszczyk, kierownik referatu Działalności Gospodarczej UM Cieszyna, wyjaśniła krok po kroku jak zarejestrować firmę w urzędzie gminy. Piotr Volkmer, starszy komisarz Urzędu Skarbowego w Cieszynie, przedstawił formy opodatkowania i tłumaczył prostym językiem zawiłości podatkowe. Natomiast Dorota Bizoń, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, mówiła o formach wsparcia na jakie mogą liczyć osoby bezrobotne, które rozpoczynają działalność. Gdzie szukać pieniędzy na otwarcie firmy, czyli z jakich funduszy można skorzystać i na jakich warunkach, podpowiadała również Anna Kańska-Górniak, główny specjalista ds. przedsiębiorczości w Zamku Cieszyn.
Dzięki wspólnie podejmowanym działaniom i współpracy Stowarzyszenie aktywnie działa w społeczności. Więcej na temat współpracy i podejmowanych działań można znaleźć na stronie www.zamekcieszyn.pl (stan na dzień 02.01.2014)

II. Fundacja Ekspert – Kujawy


Fundacja Ekspert – Kujawy powstała w 2000 roku. Jako cele statutowe fundacja założyła sobie promocję przedsiębiorczości, szerzenie wiedzy ekonomicznej i prawnej, jak również aktywne zwalczanie bezrobocia.
Aby w pełni realizować swoje cele statutowe fundacja podejmuje szereg działań i współpracuje z wieloma instytucjami zarówno sfery administracji publicznej (Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu), jak również z innymi organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszenie „Amazonki”, Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Okno” oraz inne).
Przykładem takiej współpracy mogą być działania podejmowane wraz z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Kobiet. Częste spotkania i odwiedziny owocują działaniami w postaci organizowanych imprez, wspólnie realizowanych projektów. Więcej informacji na temat współpracy znaleźć można na stronie fundacja.ekspert-kujawy.pl (stan na dzien 02.01.2014)

III. Europejski Dom Spotkań – Fundacja „Nowy Staw”

Europejski Dom Spotkań – Fundacja „Nowy Staw” w Lublinie wzięła udział w tworzeniu Lokalnego Forum na rzecz Zatrudnienia. Fundacja powstała w 1993roku.  Forum powstało jako inicjatywa obywatelska osób, które reprezentowały takie sektory jak: sektor lokalnej administracji samorządowej, sektor instytucji publicznych, sektor organizacji pozarządowych, sektor przedsiębiorców, związków pracodawców i związków zawodowych, a także innych instytucji i podmiotów oraz osób zaangażowanych w działalność na rzecz wspólnoty lokalnej. Sygnatariusze Deklaracji Wartości Lokalnego Forum na rzecz Zatrudnienia, postawili sobie za cel tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i społecznego Miasta Lublina w oparciu o rozwój zasobów ludzkich.

Cel ten postanowiono realizować przez:

 • usprawnianie oraz ułatwienie współpracy międzysektorowej oraz koordynację działań podmiotów z różnych sektorów społecznych w zakresie tworzenia nowych  warunków na rzecz rozwoju lokalnego jak również wzrostu zatrudnienia;
 • angażowanie partnerów w pracę nad strategią rozwoju Miasta oraz rozwiązywaniem problemów lokalnych;
 • inicjatywy które zwiększają kompetencje i umiejętności wszystkich partnerów, rekrutujących się z różnych sektorów, na polu wdrażania programów rozwoju zasobów ludzkich i tworzenia warunków dla wzrostu zatrudnienia w Lublinie.

Można tu wymienić budowanie pozytywnego wizerunku Miasta przygotowanie i publikowanie ekspertyz oraz innych informacji dotyczących rynku pracy promowanie idei rozwoju lokalnego. Fundacja zaprasza wszystkich, którzy utożsamiają się z celami Fundacji do współpracy. Więcej informacji na temat współpracy znaleźć można na stronie  http://www.eds-fundacja.pl/ (stan na dzień 02.01.2014)

IV. Towarzystwo Altum

Towarzystwo Altum powstało w Rzeszowie w 1994 r. z inicjatywy grupy psychologów realizujących programy profilaktyczne. Stopniowo organizacja poszerzała swoją ofertę o projekty z zakresu aktywizacji zawodowej i innych działań dotyczących rynku pracy, które obecnie są realizowane w trzech oddziałach: podkarpackim, mazowieckim i bieszczadzkim. Dziś Towarzystwo koncentruje się na trzech dziedzinach: przedsiębiorczości i doradztwie, profilaktyce społecznej oraz aktywizacji zawodowej. Ponieważ współdziałanie z innymi partnerami stanowi ważny element strategii działania Stowarzyszenia, ta sfera aktywności jest bardzo rozwinięta. Oddział w Radomiu ma podpisanych 26 porozumień o współpracy. Najmniej problemów stwarza nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami rządowymi- urzędami gmin i powiatów, urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi. Dla wielu NGO współdziałanie z ALTUM, które jest dużą, ponadregionalną organizacją, jest drogą do rozwijania działalności, albo nawet przetrwania. W okolicach Radomia istnieje niewiele organizacji pozarządowych zajmujących się rynkiem pracy. Partnerami Towarzystwa są również samorządy lokalne, Ośrodki Pomocy Społecznej i przedsiębiorcy. Więcej informacji na temat współpracy znaleźć można na stronie www.altum.pl/ (stan na dzień 02.01.2014)

                                                                                                                                                                               

Przydatne linki

 • www.ngo.pl/  (stan na dzień 02.01.2014)
 • www.wyszkow.pl/index.php (stan na dzień 02.01.2014)
 • www.rcwip.pl/ - Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (stan na dzień 02.01.2014)
 • www.klon.org.pl/ – strona Stowarzyszenia Klon/Jawor (stan na dzień 02.01.2014)
 • www.wolontariat.org.pl/ – Centrum Wolontariatu (stan na dzień 02.01.2014)
 • www.batory.org.pl/ – Fundacja im. Stefana Batorego (stan na dzień 02.01.2014)
 • www.frow.pl/ – Fundacja Rozwoju Obszarów Wiejskich (stan na dzień 02.01.2014)
 • www.pozytek.gov.pl/ – Departament Pożytku Publicznego- serwis informacyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (stan na dzień 02.01.2014)
 • www.senat.gov.pl/ – Senat Rzeczypospolitej Polskiej (stan na dzień 02.01.2014)
 • www.mpips.gov.pl/ – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (stan na dzień 02.01.2014)
 • www.mk.gov.pl/ – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (stan na dzień 02.01.2014)
 • www.msport.gov.pl/ – Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej (stan na dzień 02.01.2014)
 • www.men.gov.pl/ – Ministerstwo Edukacji Narodowej (stan na dzień 02.01.2014)
 • www.msz.gov.pl/ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (stan na dzień 02.01.2014)