A A A
Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Trzy sektory działalności społeczno - gospodarczej

 

I sektor to część gospodarki narodowej, na którą składają się wszystkie podmioty takie jak: osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz fundusze celowe podległe organom władzy publicznej, zarówno państwowym jak i samorządowym. Istnieją pewne interpretacje, które włączają lub wyłączają z I sektora np. przedsiębiorstwa państwowe i spółki komunalne.

Do I sektora należą przede wszystkim organy władzy publicznej:

 

Do tego sektora publicznego zaliczają się również wszelkie podległe im jednostki:  urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, państwowe i samorządowe jednostki kultury, publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Istotne znaczenie mają także fundusze takie jak: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusze Ochrony Środowiska, Fundusz Pracy, Narodowy Fundusz Zdrowia. Częścią sektora publicznego jest również sektor ubezpieczeń społecznych - ZUS oraz KRUS.

Do sektora publicznego należą również sądy, trybunały, prokuratury i inne organy kontroli państwowej i ochrony prawa.

 

II sektor tworzą przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą i będące jednocześnie w rękach prywatnych właścicieli.

 

III sektor to nazwa stosowana wobec ogółu organizacji pozarządowych. Określenie to, przeniesione z języka angielskiego (third sector), nawiązuje do koncepcji podziału dzielącego aktywność społeczno-gospodarczą nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory.

Tak więc obok instytucji państwa administracji publicznej (I sektora) oraz podmiotów for-profit - nastawionych na zysk, istnieją organizacje, które ani nie są nastawione na zysk (non-profit), ani nie stanowią elementu struktury państwa – są zatem trzecim sektorem.

Na co dzień w stosunku do organizacji non-profit funkcjonuje jeszcze kilka nazw:

  • Organizacje charytatywne, organizacje pozarządowe (NGO).
  • Organizacje społeczne (obywatelskie) - obszarem aktywności tych organizacji jest najczęściej szeroko rozumiana pomoc społeczna, ochrona zdrowia i edukacja, czyli działania dla dobra publicznego.
  • Organizacje wolontarystyczne (ochotnicza), ponieważ w większości opiera swą działalność na pracy wolontariuszy;

Także na świecie używane są różne nazwy: "charitable organizations", "non-profit organizations", "voluntary sector" czy "independent sector".
Każde z tych określeń odwołuje się do innej cechy charakteryzującej te organizacje.

 

Kto Tworzy III sektor?