A A A
Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Opis Funkcjonalności

Struktura portalu będzie tworzona w sposób dynamiczny. Użytkownicy będą mogli zgłaszać zapotrzebowanie na informacje jakie chcieliby, aby znalazły się na platformie, a także sami będą mogli modyfikować treści portalu. Ponadto zespół koordynujący, administrujący portalem, będzie na bieżąco zajmował się aktualizacją strony. Dla funkcjonalności portalu kluczowe znaczenie będzie więc miało zaangażowanie ze strony samych użytkowników oraz profesjonalizm członków zespołu.

Platforma składa się z dwóch części:

I. Informacyjnej (opisowej) bez możliwości edytowania treści przez użytkowników.
II. Baz danych pozwalających na bieżące uzupełniane i aktualizowane informacji przez zespół koordynujący oraz przedstawicieli NiP IRP PiIS.

Aktualności
Zamieszczane będą tu informacje dotyczące obecnej sytuacji na rynku pracy oraz działań pomocy społecznej. Możliwość aktualizacji danych będzie miał tu wyłącznie zespół koordynujący.

Katalog kompetencji NiP IRP PiIS
Wszelkie zmiany przepisów dotyczących kompetencji NiP IRP PiIS będą na bieżąco uaktualniane. Osoby reprezentujące publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy i pomocy społecznej oraz klienci tych jednostek zainteresowani informacjami na temat przewidzianych przez ustawy zakresów działalności poszczególnych instytucji (ich zadań i obowiązków) będą mogli znaleźć tu przystępnie opracowane informacje. Ponadto zamieszczane będą tutaj wypracowane schematy działań przez instytucje (takie jak np. PUP i MOPS w Dębicy).

Modelowa ścieżka aktywizacji
„Modelowa ścieżka aktywizacji” ma na celu usprawnienie działań dotyczących osób bezrobotnych (zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy) oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dla pracowników NiP IRP PiIS stanowi ona schemat przepływu informacji w celu najefektywniejszego wsparcia dla osób bezrobotnych. Z kolei dla beneficjentów tychże instytucji jest ona optymalną i przejrzystą drogą prowadzącą do aktywizacji zawodowej.
Dla przedstawicieli NiP IRP PiIS „Modelowa ścieżka aktywizacji” została przygotowana w formie schematu przechodzenia przez poszczególne etapy wsparcia klientów. Ukierunkowuje ona działania wobec beneficjentów tychże instytucji, a także wskazuje możliwe pola współpracy pomiędzy nimi. Model ma na celu udostępnienie pracownikom instytucji rynku pracy i pomocy społecznej schematu działań niezbędnych do udzielenia kompleksowej i profesjonalnej pomocy osobom wymagającym wsparcia. Współpraca tych podmiotów docelowo ma zaowocować aktywizacją bezrobotnych, a przede wszystkim osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W modelu wytyczono także odrębną ścieżkę przewidzianą dla osób bezrobotnych. Ma ona postać interaktywnego schematu zawierającego dokładne wytyczne kierunków poruszania się pomiędzy instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej. Zasadniczym atutem modelu jest połączenie innowacyjności (polegającej na kompleksowości podejmowanych działań poprzez odpowiedni przepływ informacji pomiędzy instytucjami NiP IRP PiIS) z przejrzystością treści opisujących każdy etap ścieżki. Ponadto upowszechnienie zastosowania systemu SEPI w działaniach podejmowanych przez pracowników instytucji rynku pracy i pomocy społecznej przyczyni się do zwiększenia efektywności działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych. Dzięki takiej współpracy pomiędzy instytucjami udzielanie pomocy beneficjentom będzie adekwatne do ich potrzeb.

Kursy e-learning
Dostęp do kursów mają tylko zarejestrowani przedstawiciele NiP IRP i PiIS.

Kurs I „Podstawy Prawne funkcjonowania instytucji rynku pracy i pomocy społecznej”
Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżyć Ci, zasady funkcjonowania instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w Polsce, ich podstawy prawne, różnorodność instytucji a także pomóc wskazać obszary ich współpracy, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości tych instytucji, a co za tym idzie efektywniej działać na rynku pracy.
Kurs II „Kompetencje niepublicznych i publicznych instytucji”
Aby podnieść efektywność wszelkich narzędzi, jakimi dysponują instytucje, w niniejszych szkoleniach przedstawiony został zakres możliwości pomocy dla klientów. Znajomość kompetencji poszczególnych instytucji, ma pozwolić na to, żeby osoba znajdująca się w trudnej sytuacji mogła uzyskać kompleksową pomoc, niezależnie do jakiej instytucji rynku pracy czy pomocy społecznej trafi.

NGO - niezbędnik
Moduł ten ma na celu promowanie działalności NGO w zakresie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Umieszczone zostały tu informacje na temat m.in.: zakładania NGO, aspektów prawnych działalności NGO, współpracy NGO z Instytucjami Rynku Pracy i Pomocy i Integracji Społecznej.

Modelowe programy szkoleń
Szkolenia skierowane do pracowników NiP IRP i PiIS składają się z bloku 6 szkoleń tematycznych, których celem jest zneutralizowanie braków w komunikacji i przepływie informacji pomiędzy niepublicznymi i publicznymi instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej.

Idea SEPI
Moduł ma za zadanie rozpowszechnienie idei SEPI jako rozwiązania umożliwiającego szybszą i tańszą obsługę osób starających się o pomoc społeczną i świadczenia rodzinne. SEPI gromadzi w jednym miejscu dane rozproszone dotychczas w różnych instytucjach, pozwala na eliminację nadużyć przy wypłacie świadczeń oraz efektywniejszą obsługę Klientów OPS, PUP i Referatu Świadczeń Rodzinnych.

Baza instytucji
Baza będzie zawierała dane teleadresowe NiP IRP PiIS, które na bieżąco będą aktualizowane i uzupełniane przez zespół koordynujący. Ponadto do bazy będą dodawane automatycznie instytucje, które zarejestrują się na portalu.

Internetowa baza inicjatyw
Jest to baza zawierająca pomysły na przedsięwzięcia związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu. To także wykaz podejmowanych inicjatyw umożliwiających różnym instytucjom włączenie się w ich realizację. Moduł ten umożliwi więc instytucjom znalezienie partnerów do swoich koncepcji. Zarejestrowane w systemie instytucje i organizacje będą mogły w jego ramach wymieniać się informacjami o planowanych działaniach (w tym m.in. nazwa projektu, opis czas trwania).

Wypracowane rozwiązania
Zalogowane w systemie instytucje i organizacje będą miały możliwość umieszczać tutaj przykłady modelowych projektów, przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej, które wyróżniają się pod względem efektów realizacji i trwałości wyników. Prezentacja najlepszych dokonań przyczyni się do upowszechnienia wiedzy na temat narzędzi, z których mogą skorzystać pracownicy niepublicznych i publicznych instytucji rynku pracy i pomocy społecznej przy realizacji swoich zamierzeń. W niniejszym module przewidziano 11 kategorii tematycznych, w ramach których będzie można zamieszczać treści związane z poruszana w nich problematyką.

Aktualności lokalne
Znajdą się tu informacje lokalne dotyczące różnych inicjatyw podejmowanych przez IRP i PS. Zespół koordynujący będzie w kontakcie z tymi instytucjami. Moduł zakłada możliwość zamieszczania informacji przez zarejestrowanych użytkowników. Szczególnie dla ośrodków pomocy, które nie mają strony internetowej ważne jest aby podejmowane przez nie przedsięwzięcia były promowane na szczerszą skalę. Wszystkie moduły będą udoskonalane i uzupełniane o nowe informacje.

Forum
Forum na platformie jest podzielone na dwie sekcje: zamkniętą dla zarejestrowanych przedstawicieli NiP IRP oraz PiIS i otwartą dla wszystkich użytkowników zainteresowanych tematyką projektu. Proces rejestracji jest moderowany przez administratora portalu.