A A A
Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

O projekcie

Głównym celem projektu jest zneutralizowanie braków w komunikacji i przepływie informacji pomiędzy niepublicznymi i publicznymi instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej.

Narzędziem służącym do osiągnięcia powyższego celu a jednocześnie przedmiotem upowszechniania i wdrażania będzie systemowy model współpracy pomiędzy ww. instytucjami, w skład którego wejdzie:

 1. Platforma internetowa służąca do zachęcania i inicjowania współpracy niepublicznych i publicznych instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, będąca także miejscem wymiany poglądów i doświadczeń. Głównymi modułami platformy będą:
  • Katalog kompetencji NiP IRP i PiIS - moduł zawiera informacje na temat kompetencji poszczególnych Instytucji Rynku Pracy oraz Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej , przedstawia też płaszczyzny wspólnych działań i punkty styku.
  • Internetowa baza inicjatyw - baza pomysłów na planowane inicjatywy i przedsięwzięcia instytucji, która stanowić będzie miejsce poszukiwania partnerów do swoich projektów.
  • Modelowa ścieżka aktywizacji beneficjentów niepublicznych i publicznych instytucji rynku pracy i pomocy społecznej – indywidualna, optymalna ścieżka jaką potencjalny beneficjent instytucji powinien przejść aby uzyskać kompleksową pomoc.
  • Kursy e-learning - składające się z dwóch modułów tematycznych: kompetencje niepublicznych i publicznych instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz podstawy prawne funkcjonowania ww. instytucji
  • NGO – niezbędnik - moduł mający za zadanie promować działalność organizacji pozarządowych w zakresie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • Idea Samorządowej Platformy Informacyjnej SEPI
  • Wypracowane rozwiązania - baza informacji na temat narzędzi i rezultatówz których mogą skorzystać pracownicy instytucji.
  • Forum dyskusyjne składające się z dwóch elementów: wewnętrznego forum wymiany informacji pomiędzy pracownikami instytucji, a także forum ogólnodostępne dla zainteresowanych użytkowników platformy.
 2. Modelowe programy szkoleń dla pracowników niepublicznych i publicznych instytucji rynku pracy i pomocy społecznej.
 3. Współpraca z zespołem eksperckim (empowerment).
 4. Infolinia będąca źródłem bieżącej informacji dla instytucji biorących udział w pilotażu.

Korzyści płynące z korzystania z proponowanego modelu:

 • efektywniejsza organizacja współpracy oraz przepływ wiedzy poprzez oferowane moduły na platformie internetowej,
 • podniesienie kompetencji pracowników instytucji poprzez szkolenia m.in. e-learningowe,
 • szybki dostęp do informacji na temat planowanych inicjatyw i projektów z jednoczesną możliwością poszukiwania partnerów poprzez zastosowanie innowacyjnego narzędzia.

Etapy realizacji projektu:

 1. Dokonanie diagnozy obecnej sytuacji poprzez analizę dokumentów zastanych (desk research) oraz organizację seminarium dyskusyjnego z przedstawicielami niepublicznych i publicznych instytucji rynku pracy i pomocy społecznej (kwiecień – czerwiec 2011).
 2. Stworzenie wstępnej wersji platformy internetowej wraz z „Podręcznikiem użytkownika” (czerwiec – listopad 2011).
 3. Opracowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego i jego faza testowa – pilotaż na terenie Podkarpacia (październik 2011 – grudzień 2012).
 4. Stworzenie finalnej wersji produktu oraz upowszechnienie i włączenie go do wspólnej polityki na szczeblu krajowym (wrzesień 2012 – marzec 2014).

Chcąc włączyć się w proces wymiany informacji, służący poprawie stanu obecnego chcielibyśmy zaprosić Państwa do oceny wypracowanych przez nas założeń oraz do dyskusji na temat Państwa doświadczeń.

Uzyskane w ten sposób informacje zaowocują wypracowaniem takiego modelu współpracy, z którego Państwo będą chętnie korzystać.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

tel: 17 855 20 29 imw@bdcenter.pl
fax: 17 858 12 94 www.bdcenter.pl